PS Loharu


Jurisdiction

Dhani akbarpur, Ahmadwas khera, Hajam pur, Bisalwas, Barbas, Basilwas, Damkor, Sohasra, Sindhani, Dhani toda, Kusal pura, Gangar was, Gignau, Gothra, Loharu, Fartiyatal, Fartiya kehar, Fertiya bhima, Jhuppa khurd, Jhuppa kalan, Jhanjra toda, Jhanjra sheoran, Jhanjra hasanpur, Dhani ahmad, Dhani rahimpur, Dhani ganga bisam, Dhani mansukh, Dhani shyam, Dhani Dhola, Dhaii shamshawas, Dhigawa jattan, Dhigan shyamyan, kharkhari, Pahadi, Manfera, Nakipur, Amirwas, Dhani lakshman, Seher, Bhungla, Bardu chena, Bardu purn, Bardu dheja, Dhani lalpur, Dhana jogi.

Address

Loharu, Bhiwani
Contact Details

SO Name Office Phone No. Email
SH. Ashok  Kumar, HPS 88140-11404
dsploharu-hry[at]nic[dot]in

SHO Name Office Phone No. Email
INSP Ramesh Chander 01252-258203
88140-11418
sholoharu-hry[at]nic[dot]in